General Data Protection Regulation

GDPR, geen lachertje

Beste spelers, ouders, opleiders en vrijwilligers,


Vanaf 25/05/2018 is er een nieuwe Europese Verordening (een geheel van regels) om de gegevens en persoonlijke data van Europese burgers te beschermen.


Dit heeft ook een invloed op de werking binnen KdNS Heule.


GDPR noemen ze het, General Data Protection Regulation.


GDPR in ’t kort:

- bescherming van persoonlijke data van de Europese burger

- procedure voor dataverzameling en –opslag van persoonlijke gegevens

- toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken

- individu heeft het recht om vergeten te worden


Hoe wij met KdNS Heule gegevens (data) van onze leden, ouders, vrijwilligers, opleiders en bestuursleden verzamelen, verwerken en gebruiken:

- de gegevens worden bewaard in het ledenregister dat bijgehouden wordt door de secretaris.

- via de gegevens die wij ter beschikking hebben in het ledenregister, worden uitnodigingen voor activiteiten en info over de werking van KdNS Heule per e-mail of heel zelden per post verstuurd.

- info en foto’s van onze vereniging worden geplaatst op sociale media, in de geschreven pers, op onze website en in onze nieuwsbrief voor de leden.

- de data van onze leden en bestuursleden worden doorgegeven aan de Belgische Voetbalbond om in orde te zijn met de nodige verzekeringen.


Wie wil kan zijn of haar gegevens steeds raadplegen in het secretariaat.

Eveneens wens ik te benadrukken dat jullie persoonlijke data niet met derden (behalve met de Voetbalbond) worden gedeeld.Wie met het bovenvermelde niet akkoord gaat, wie dus wil dat we zijn of haar persoonlijke data niet meer gebruiken in de toekomst, dient dit per kerende e-mail te laten weten.

KdNS Heule VZW

BE0430.693.658

RPR Gent, Afdeling Kortrijk

Bank:

KBC BE78 4645 3577 3186

BIC KRED BEBB